KVALITETSSÄKRAD TJÄNST GODKÄNDA RÅDGIVARE
Spå dig!

0939-1147147  

29.90 kr/min  

 

 

Spå ordlista

Siare och andra alternativa ord

Andlig

Det kan sägas att en andlig person står i kontakt med universums högre makter. Ordet har en liknande betydelse som själfull och spirituell. En andlig människa är ofta intuitiv och i kontakt med sitt andliga jag. Våra andliga spådamer kan intuitivt svara på frågor om såväl dåtid som nutid och framtid.

Astrologi

Astron och Logos är grekiska ord. Astron betyder stjärna och Logos betyder systematisk tanke. Astrolog är ett av de äldsta yrkena. Astrologi innebär i korthet att man granskar en persons födelseögonblick. En Astrolog undersöker vilket stjärntecken och vilket hus som Månen och månknutarna, Medium Coeli, Ascendenten, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Merkurius och Solen ligger i vid personens födelse. Även himlakropparnas vinkelförhållanden granskas. Astrologi kan användas för att hitta de mest gynnsamma perioderna för olika aktiviteter.

Automatskrift

Vid automatskrift tar den mediala, synske eller klarseende emot budskap i skrift från andevärlden. Anden går in i kroppen och med penna och papper får anden sitt budskap nedskrivet. Den synske, klarseende eller mediale förmedlar budskapet från andevärlden till den som valde att spå sig. Den mediala personen som utövar automatskrift befinner sig i trans. Automatskrift är en variant av kanalisering.

Besvärjelser

En besvärjelse är en uppmaning till andarna eller energierna att bistå spådamen när spådamen hjälper klient i ett specifikt fall. Det kan vara som en del i en ritual där spådamen i sin spådom fått fram att den som valt att spå sig behöver något. Spådamen åkallar och uppmanar då andarna eller energierna att hjälpa den som spår sig med just detta. Det är inte ovanligt att affirmationer används som en besvärjelse likt ”Jag är herre över mitt eget liv och jag väljer vad som ska få beröra mig”. En besvärjelse har inte med svart magi att göra som okunniga har fått för sig utan det är en uppmaning att energierna just i det tillfället verkligen behöver komma till undsättning.

Borttappat

Flera av våra mediala personer, synska och medium är specialiserade på att hjälpa dig att återfinna bortsprungna djur och borttappade saker. En sierska kan använda olika metoder. Ofta handlar det om någon form av intuitiv eller telepatiskt förmåga.

Djurkommunikation

Djurkommunikation kan ske genom att en synsk person eller sierska kanaliserar. En sierska kan även använda telepatisk förmåga. Vissa medium kan komma i kontakt med djur som gått bort till den andra sidan.

Drömtydning

Att spå med hjälp av drömmar är ganska vanligt. På spålinjen kan du få experthjälp av drömtydare. Drömmar kan vara ett viktigt redskap vid spådom. Drömtydning handlar om att en sierska eller annan expert inom drömtydning tolkar dina drömmar. Drömmarnas symboler kan för spådamen avslöja vad som hänt och vad som komma skall.

Healing

Fjärrhealing, eller vanligare, distanshealing, kallas den typ av healing som sker via avstånd, exempelvis när du väljer att spå dig över telefon. Healers eller helare har förmågan att skapa balans i en obalanserad kropp och själ. Healing handlar oftast om läkning. Healing kan exempelvis användas i samband med spådom för att uppnå harmoni eller nå ökad avspänning.

Husrening

Hus, hem och platser kan vara hemsökta av andar. Där kan finnas andar som är platsbundna, sakbundna eller personbundna. Hemsökning yttrar sig exempelvis genom onaturliga ljud. Andar kan ha ett behov av att uppmärksamma att de finns där. Man antar ofta att andarna finns där för att de har något ouppklarat på jorden. En synsk person eller en sierska utövar husrening eller husrensning för att ta bort den oro som finns vid hemsökta platser. Vid husrening används olika ritualer. Resultatet kan bli att ett lugn utbreder sig där husreningen har skett.

Häxa

En häxa är en person som använder sig av ett hopkok av olika kunskaper, redskap och recept för att hjälpa andra. En lag som häxan följer lyder ”gör vad du vill så länge du inte skadar någon. Håll ordning på dina tankar och dina handlingar”. En del häxor är anhängare av religionen ”Wicca”. Moderna häxor som utövar Wiccan har stort fokus på naturen och magiska ritualer. Våra duktiga häxor kan spå och hjälpa dig.

Intuition

En synsk eller sierska arbetar ibland med sin intuition. Intuition är en empatisk förmåga att helt kunna sätta sig in i någon annans situation och veta hur en situation kommer att utvecklas. En synsk person, sierska eller annan intuitiv människa får förnimmelser och agerar efter det. Intuition kan sägas handla om vara i extremt god kontakt med sitt eget inre jag. Det finns spådamer som endast har sin starka intuition som redskap vid spådomar.

Kanalisering

Inte bara medium och mediala personer, utan även en sierska eller en synsk person kan använda sig av kanalisering. När exempelvis en sierska kanaliserar används sierskans kropp som ett redskap för att ta emot förnimmelser i den raka kanalen sierskan skapar till andevärlden. Budskap kan sändas av bland annat änglar, hjälpare samt guider och budskapen förmedlas till klienten vid spådomen. När medium kanaliserar tar de framför allt in budskap från avlidna och själar.

Klarhörande

Clairaudience är det engelska ordet för Klarhörande, en förmåga som kan ses som en variant av att vara klarseende. Denna paranormala form av sinnesförnimmelse innebär att en synsk person har förmågan att höra ljud eller röster som har med en person eller situation att göra. Det kan gälla dåtid, nutid samt framtid. Vissa klarhörande, såsom en del medium, kan höra röster från avlidna personer.

Klarkännande

En klarkännande spådam har förmågan att känna hur en person känner eller kände. En klarkännande sierska behöver inte vara i fysisk kontakt med den person som hon eller han ”känner in”. Ordet klarkännande härrör från franskans clair (klar). Sentience kommer från latinets sentire (att röra). Denna form av sinnesförnimmelse kallas nämligen Clairsentience på engelska.

Klarseende

En klarseende sierska har förmågan att se i bilder vad som har hänt och vad som kan komma att hända. Klarseende sägs vara en gåva som är medfödd. Det kan dock hända att en synsk eller en sierska först senare i livet kommer i kontakt med den medfödda gåvan. När en synsk går in i ett tillstånd av utökat medvetande upplever denne ofta att rum och tid upphör. Ett meditativt trans tillstånd träder in. Ordet klarseende eller klarsynt kommer från franskans clair (klar). Begreppet Clairvoyant är internationellt ett samlingsnamn för olika paranormala sinnesförnimmelser.

Kristaller

Ordet kristall härstammar från grekiskan ordet krystallos vilket betyder klar is. Det är ungefär lika ovanligt att en spådam väljer att spå med kristaller som att spådamen väljer att spå med kristallkula. Kristaller kan dock användas för att hjälpa vid en viss situation, exempelvis ge styrka och kraft eller läkning med mera. Många som spår använder kristaller för att rena och ladda sina redskap då kristaller ofta innehåller mycket kraftfull energi. En spådam kan använda kristaller vid healing, chakrabalansering och astrala resor.

Medial

Samlingsnamn för personer som kan kontakta andra sidan, exempelvis medium. Mediala vägledare kan se vad som har hänt och kommer att hända samt kan känna av obalanser.

Medium

Ett medium tar kontakt med avlidna människor och djur på andra sidan. Medium kan förmedla budskap.

Pendel

Vid spådom är en pendel ett unikt redskap för raka svar om nutid, framtid eller dåtid. Pendeln består av ett objekt, ofta i ben, kristall, trä eller metall, som hänger i en tråd. Att använda en pendel vid spådom innebär att spådamen ställer ja och nej frågor till själva pendeln. Vilken riktning pendeln rör sig i avgör om svaret i spådomen är ja eller nej. Pendeln ses av vissa som en förlängning av intuitionen. När spådamen ställer en fråga förtydligar pendeln, enligt denna teori, vad spådamens intuition redan vet.

Reiki

Reiki är en form av healing och kommer från Japan. Reiki har många användningsområden. Reiki är en metod för djupavslappning och kan även användas för att ge ökad självkännedom och stressreducering. Reiki kan även verka på det andliga och själsliga planet. På marknaden finns ett ganska stort utbud av experthjälp inom reiki.

Runor

Runor uppstod redan för knappt 2000 år sedan och är en uppsättning skrivtecken. Runor kan användas som redskap vid spådom och besvärjelser. Runor är tecken inristade i sten, ben eller trä. En fördel med runor som redskap om du vill spå dig är att du kan förvänta dig raka och enkla svar. Med runor kan en sierska även se underliggande faktorer och nå kunskap om vilka val man bör göra. Runor används ibland vid spådom.

Shaman

Ordet shamanism härstammar från språket evenki (talas i Sibirien) och betyder "den som vet". Shamaner arbetar med naturens mysterier och utgår från att naturen är besjälad. Shamaner har stora likheter med Häxor, särskilt när det gäller det stora fokuset på naturen och magiska ritualer. Shamanerna får vägledning av naturens skyddsandar som ofta uppträder som kraftdjur. Med hjälp av dessa kraftdjur, trummor och sång kan shamaner försätta sig i trans och förflytta sig själva och ibland även andra personer till andevärlden. I andevärlden får man budskap om händelsers verkliga orsak och kan därigenom påverka verklighetens händelseförlopp. På vår spålinje kan du även spå dig med hjälp av en shaman eller häxa och shamanens eller häxans kunskap och förmågor.

Siare

Siare är en man som har förmågan att se vad andra inte ser. Siaren kan se in i framtiden och även nutiden och dåtiden. Vissa siare använder redskap såsom tarot kort, pendel, kristaller och kristallkula.

Sierska

En sierska är en kvinna som har förmågan att se vad andra inte ser. Sierskan kan skåda in i framtiden, samt se nutid och dåtid. En sierska kan använda redskapen kristaller, kristallkula, tarot kort och pendel, eller andra spå redskap. Det händer i bland annat Sverige att polisen har kontakt med en Sierska i samband med brottsutredningar.

Spelkort

Kartomantik kallas konsten att spå i kort. Tarotkort är den vanligaste formen av kort som används vid spådom. Flera spådamer föredrar emellertid att spå med hjälp av vanliga spelkort. Spelkorten var de första tarotlekarna och bearbetades sedan i norra europa och fick sin nuvarande karaktär. Madam Lenormand, som bland annat var välbesökt av Napoleon, använde sig av spelkort. Hennes kortlek finns fortfarande att köpa och heter just Madam Lenormand. Det finns olika sätt att spå i kort. En av de vanligaste metoderna när man spår i kort är att lägga så kallade stjärnor, exempelvis det keltiska korset.

Spirituell

Ordet spirituell är synonymt med ordet andlig i många avseenden. Spirituella personer kan sägas stå i kontakt med universum. Begreppet spiritualitet uttrycker ofta det andliga livets mer konkreta former. Såväl en sierska som en spådam, ett medium och en synsk person kan vara spirituell. En spirituell människa är intuitiv och i kontakt med sitt andliga jag.

Spådam

En spådam är en kvinna som arbetar med redskap för att tolka tecken i det som har hänt eller kommer att hända i en människas liv. Spådamer spår ofta i både dåtid, nutid och framtid. Att spå dig hos en spådam innebär för det mesta att du ställer frågor om din framtid. Genom sina redskap ger en spådam sedan svar. Spådamens redskap kan exempelvis vara tarotkort, änglakort, spelkort, pendel och kristaller. Vissa spådamer tittar även i kristallkulan vid spådom.

Spådom

Du behöver aldrig känna att din fråga är dum när du ringer någon av våra spådamer. Med största sannolikhet är du inte den första med just den frågan. Var aldrig rädd för att ställa alla frågor du har. Livet har en förmåga att göra kullerbyttor och det kan vara givande att prata med någon om vad som händer. Våra siare och spådamer kan förstå vad som händer, vad som har hänt och vad som kommer att hända.

Spåman

En spåman arbetar med redskap för att tolka tecken i det som har hänt eller kommer att hända i en människas liv. Spåmän spår ofta i både dåtid, nutid och framtid. Att spå dig hos en spåman innebär för det mesta att du ställer frågor om din framtid. Genom sina redskap ger spåmannen sedan svar. Spåmannens redskap kan exempelvis vara tarotkort, änglakort, spelkort, pendel, kristallkula och kristaller.

Synsk

Synska har förmågan att se framtiden och dåtiden visuellt, det vill säga i bilder. Ordet synsk är nära besläktat med fenomenet klarseende. En sierska kan ha en synsk förmåga. En synsk person har förmågan att skåda de ting som är dolda för de vanliga sinnena.

Tarot

Att använda tarot är idag mycket populärt när spådamer hjälper någon som vill spå sig. Det finns ett stort utbud av information om tarot online på nätet. En tarotkortlek består av den stora arkanan och den lilla arkanan samt har totalt 78 kort. När en spådam spår dig med tarot kan du får svar på frågor om såväl framtid, nutid som dåtid. Tarot kommer från Italien och har funnits som spå redskap i över 300 år.

Vit magi

Vit magi innebär traditionellt att människor med magiska förmågor kan påverka den fysiska världen. Detta sker genom kontakt med övernaturliga makter för att åstadkomma något gott och positivt. Oftast utförs någon sorts ritual, där man kan offra vatten till blommorna eller liknande för att visa sin tacksamhet över det som hänt eller välvilja för att få hjälp. De allra flesta häxor sysslar med vit magi.

Änglakort

Änglakort liknar gudinnekort och är en typ av kortlek som utstrålar positiv energi. Änglakorten visar änglar och vilket budskap den ängeln har att förmedla. Att spå med änglakort innebär att man kan få råd och vägledning om dåtid, nutid och framtid. På varje änglakort finns en kort mening som kan användas som affirmation eller som en tanke som den som blir spådd kan ta med sig och tänka på i sitt liv. Medium, spådamer och andra som är duktiga på att spå med änglakort är väl medvetna om de olika änglakorten och dess budskap i varje situation.

Änglaviskning

När ett medium eller en sierska är mottagare av budskap från änglar kallas det änglaviskning. Änglar kan även förmedla energier. En änglaviskning kan ses som en variant av kanalisering och förekommer ibland vid spådom.

 
 
Få meddelande när vi ger iväg gratis minuter
Ogiltigt mobilnummer
Ogiltig email
 Klicka här för att ringa nu!0939-1147147 29.90 kr/min
Denna sida använder cookies. Om du accepterar det så klicka på knappen. Läs mer
Accepterar